بازرگانی / اینوکسپا / پمپ ها / RF Flexible Impeller Pump

RF Flexible Impeller Pump
مشخصات کلی و اصول کارکرد
1

پمپ های سرس RF‌ از نوع پمپ های پروانه انعطاف پذیر می باشد. با توجه به طراحی آنها این پمپ ها قابلیت چرخش در جهت عکس را نیز دارند. و همچنین خود مکش می باشد. که می تواند سیال را از ارتفاع 5 متری مکش کند. این پمپ ها جهت جابجایی هردو سیال ویسکوز و غیر ویسکوز و سیالاتی که دارای ذرات گاز و جامد هستند نیز استفاده می شوند. عمده کاربرد آنها در انتقال روغن های خوراکی و انواع نوشیدنی ها می باشد.

 

اصول کارکرد

 

به خاطر شکال خارج از مرکز بدنه پمپ خلا بوجود آمده در دهانه مکش و افزایش حجم در این ناحیه منجر به مکش مواد به داخل پمپ می گردد. با چرخش پروانه محصول از سمت دهانه مکش به طرف دهانه خروجی انتقال پیدا می کند و در نهاینت با کم شدن حجم سیال در فضای میان پروانه و بدنه منجر به خروج مواد از دهانه خروجی می گردد.

 

1
طراحی گزینه ها

طراحی گزینه ها

پمپ دارای شفت مستقل و یا به صورت کوپله مستقیم

خود مکش و دارای قابلیت چرخش در هردو جهت

بدنه پمپ ساخته شده به روش ریخته گری دقیق

دارای مکانیکال سیل جهت آببندی

تعمیرات و نگهداری آسان

مواد

قسمت های در تماس با محصول از جنس AISI 316 L

بقیه قسمتها از جنس AISI 304

واسطه یاتاقان از جنس GG22

ایمپلر از جنس CR (نو پرن)

اورینگها و واشرهای در تماس با محصول از جنس EPDM

مکانیکال سیل

قسمت متحرک : کربن (C)

قسمت ثابت : سرامیک

اورینگ : NBR

صافی سطح

داخلی : پولیش براق Ra<0.8µm

خارجی : مات

اتصال : DIN11851 ، کلمپ، SMS و دیگر اتصالات بر اساس نیاز

گزینه های اضافی

SIC/SIC یا SIC/C

پروانه نو پرن با گواهینامه غذایی

موتور با درجه حفاظت مختلف

تابلو برق با 10 متر کابل

شاسی چرخ دار استنلس استیل

طراحی گزینه ها

پمپ دارای شفت مستقل و یا به صورت کوپله مستقیم

خود مکش و دارای قابلیت چرخش در هردو جهت

بدنه پمپ ساخته شده به روش ریخته گری دقیق

دارای مکانیکال سیل جهت آببندی

تعمیرات و نگهداری آسان

مواد

قسمت های در تماس با محصول از جنس AISI 316 L

بقیه قسمتها از جنس AISI 304

واسطه یاتاقان از جنس GG22

ایمپلر از جنس CR (نو پرن)

اورینگها و واشرهای در تماس با محصول از جنس EPDM

مکانیکال سیل

قسمت متحرک : کربن (C)

قسمت ثابت : سرامیک

اورینگ : NBR

صافی سطح

داخلی : پولیش براق Ra<0.8µm

خارجی : مات

اتصال : DIN11851 ، کلمپ، SMS و دیگر اتصالات بر اساس نیاز

گزینه های اضافی

SIC/SIC یا SIC/C

پروانه نو پرن با گواهینامه غذایی

موتور با درجه حفاظت مختلف

تابلو برق با 10 متر کابل

شاسی چرخ دار استنلس استیل

پمپ دارای شفت مستقل و یا به صورت کوپله مستقیم

خود مکش و دارای قابلیت چرخش در هردو جهت

بدنه پمپ ساخته شده به روش ریخته گری دقیق

دارای مکانیکال سیل جهت آببندی

تعمیرات و نگهداری آسان

مواد

قسمت های در تماس با محصول از جنس AISI 316 L

بقیه قسمتها از جنس AISI 304

واسطه یاتاقان از جنس GG22

ایمپلر از جنس CR (نو پرن)

اورینگها و واشرهای در تماس با محصول از جنس EPDM

مکانیکال سیل

قسمت متحرک : کربن (C)

قسمت ثابت : سرامیک

اورینگ : NBR

صافی سطح

داخلی : پولیش براق Ra<0.8µm

خارجی : مات

اتصال : DIN11851 ، کلمپ، SMS و دیگر اتصالات بر اساس نیاز

گزینه های اضافی

SIC/SIC یا SIC/C

پروانه نو پرن با گواهینامه غذایی

موتور با درجه حفاظت مختلف

تابلو برق با 10 متر کابل

شاسی چرخ دار استنلس استیل

مشخصات فنی

 دستورالعمل نگهداری و تعمیرات

 فایل سه بعدی cad

منحنی مشخصه

1