مدیران خودرو-موتورخانه سرمایشی گرمایشی
طراحی و اجرای موتورخانه سرمایشی گرمایشی کارخانه شامل سه دستگاه چیلر تراکمی مدار تقلیل فشار بخار و مخازن آب گرم و سختی گیرو ... .