نستله - ساختمان آمونیاک و تولید آب سرد

 تهیه متریال  ، نصب تجهیزات  ،  اجرای لوله کشی بیش از 4000 دیا اینچ استنلس استیل ،  کابل کشی و نصب تجهیزات ابزار دقیق