نستله -تولید آب سرد
تهیه متریال ، نصب تجهیزات ، اجرای لوله کشی بیش از 4000 دیا اینچ استنلس استیل ، کابل کشی و نصب تجهیزات ابزار دقیق