نستله-موتورخانه مرکزی
طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای موتورخانه مرکزی شامل یک دستگاه دیگ بخار 12 تن ،دی اریتور ،مخزن کندانس ، مخزن سوخت روزانه به همراه مدارات فشار شکن بخار و تاسیسات برقی و ابزاردقیق