نستله-نصب تجهیزات شیر خشک نسکوییت و نسکافه 3در1
نصب کلیه تجهیزات و دستگاهای خط تولید نسکوییک و نسکافه 3 در 1 و شیر خشک بیش از 300 تن