نفت جی-مخازن قیر و لوله های دوجداره
طراحی ، تهیه کلیه مصالح ساختمانی و فلزی و اجرای سیویل ، مکانیک و برق ساخت سه دستگاه مخزن قیر 1000 مترمکعبی ، تهیه واجرای پمپ های قیرو لوله کشی جاکت دار و کنترل و ابزار دقیق