پلاسکو کار سایپا-احداث مخزن ذخیره سوخت
طراحی ، تامین و اجرای سیویل ، مکانیک و برق پروژه ساخت مخزن ذخیره گازوییل 500 متر مکعبی به همراه پمپ خانه و لوله کشی های مربوطه و نصب و راه اندازی