گسترش الیاف - ساخت مخازن
طراحی مخازن ،تهیه متریال و ساخت 89 عدد مخزن تحت فشار استنلس استیل به تناژ 130 تن به همراه انجام تستهای NDT مربوطه و حمل و تحویل