نفت پاسارگاد-احداث تاسیسات جانبی کارخانه تهران
طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای ساختمان واحد تاسیسات جانبی ،دودستگاه دیگ بخار 12 تن،واحد تصفیه آب ،دو دستگاه کمپرسور هوا،دودستگاه برج خنک کن